Dnia 27 sierpnia b.r. podczas L Sesji Rady Powiatu Gdańskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XVII edycji konkursu „Piękna Wieś 2010”. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu ogrodniczego oraz pucharów.
 
Laureatom konkursu wręczali: Starosta Gdański Cezary Bieniasz-Krzywiec i Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Kazimierz Kloka. Konkurs był organizowany na szczeblu powiatowym przez Starostę Gdańskiego.
 
Zgłoszenia przyjmowano w III kategoriach: zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza oraz najpiękniejsza wieś. Po bardzo wnikliwej lustracji zagród Powiatowa Komisja sugerując się ogólnym wyglądem zagród, stanem i estetyką budynków oraz siedlisk postanowiła przyznać tytuł Laureata 2010 w kategoriach:

I Kategoria-zagroda rolnicza
I. Miejsce zajęli Państwo Hanna i Jerzy Karcz z Gminy Cedry Wielkie, miejscowość- Koszwały.
II. Miejsce zajęli Państwo Helena i Piotr Łagowscy z Gminy Suchy Dąb.
III. Miejsce zajęli Państwo Mariola i Marek Pałys z Gminy Pszczółki, miejscowość- Różyny.
 
II Kategoria-zagroda nierolnicza
I. Miejsce zajęli Państwo Henryka i Zbigniew Krzywy z Gminy Trąbki Wielkie,   miejscowość- Warcz.
II. Miejsce zajęli Państwo Marta i Marek Młynarczyk z Gminy Pruszcz Gdański, miejscowość- Juszkowo.
III. Miejsce zajęli Państwo Ryszard i Teresa Turczak z Gminy Pszczółki, miejscowość- Skowarcz.
 
Przy ocenie wsi komisja brała pod uwagę: ogólny wygląd, ład i porządek (elewacja budynków, stan ogrodzeń, chodników, dróg komunikacyjnych, estetyka posesji), wyposażenie wsi w urządzenia ochrony środowiska oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe i kształtowanie krajobrazu.
 
Zwycięzcami konkursu w III kategorii – najpiękniejsza wieś zostały
I. Miejsce zajęła wieś Różyny w Gminie Pszczółki.
II. Miejsce zajęła wieś Wróblewo w Gminie Suchy Dąb.
III. Miejsce zajęła wieś Mokry Dwór w Gminie Pruszcz Gdański oraz wieś Postołowo w Gminie Trąbki Wielkie.
 
Laureaci I miejsc w każdej kategorii zostali wytypowani do etapu wojewódzkiego konkursu.
Źródło: www.powiat-gdanski.pl