W dniu 29 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie została nawiązana współpraca pomiędzy Henryką Król - Wójtem Gminy Suchy Dąb a dr Marcinem Owsińskim Kierownikiem Działu Naukowego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Dzięki dobrej współpracy naszej gminy z Muzeum Stutthof w najbliższym czasie pojawi się tablica informacyjna, na której będzie można znaleźć rzetelne informacje na temat Marszu Śmierci, podczas którego zginęło ok. 17 tysięcy osób. Oprócz tablicy będą zorganizowane spotkania autorskie i wykłady historyczne dla naszych mieszkańców, aby jeszcze bardziej umocnić pamięć i przybliżyć historię o ofiarach tragicznego marszu jeńców z obozu Stutthof.