Informujemy, iż w ramach II naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład  - Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Suchy Dąb uzyskała środki w łącznej kwocie 9 856 820 zł na realizację, trzech inwestycji, są to:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo - 1.319.265,00 zł,

2. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno-Społecznym w Suchym Dębie - 6.640.405,00 zł,

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach - 1.897.150,00 zł.

 

Polski Lad II edycja