1 września to tradycyjny dzień zakończenia letnich wakacji i powrotu uczniów do szkoły. Dzieci i młodzież spotkali się po przerwie wakacyjnej z kolegami, koleżankami i nauczycielami. „Był taki wrzesień” pod takim hasłem rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Suchym Dębie.

Wójt gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska przekazała powierzenie obowiązków dyrektora szkoły Aleksandrze Lewandowskiej.

Przypomniano również o rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku na Westerplatte. Jest to szczególnie ważna data dla całej społeczności szkolnej, gdyż patronem Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie są „Obrońcy Westerplatte”. Uczniowie słowem i piosenką wspominali bohaterów czasów wojny. Złożono również kwiaty i zapalono znicze przed tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy z Westerplatte.

Wspomniano także o zmianach, które czekają polskie szkoły w najbliższych latach m.in. zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich, zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty i likwidacja gimnazjum. Wójt gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska i Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Suchym Dębie Przemysław Dymarkowski życzyli wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom dużo miłych i radosnych wspomnień związanych z nauką i szkołą.

Dyrektor szkoły Aleksandra Lewandowska przedstawiła wszystkich nauczycieli uczących w placówce oraz zastępcę dyrektora Sebastiana Ptacha.

Ten dzień szczególnie zapamiętają uczniowie klas pierwszych, których powitano szczególne ciepło i gorąco. Wychowawczynią klasy I szkoły podstawowej jest Dorota Sudenis, klasy 1 gimnazjum Alicja Wichrowska, 1 b gimnazjum Lidia Surzyn.

Wszyscy z pełną werwą i uśmiechem rozpoczęli naukę w nowym roku szkolnym, który zakończy się już niedługo bo 23 czerwca 2017 roku.