Uczniowie klas 6 i 7 SP w Koźlinach poznali dzieje i przeszłość swojej miejscowości. W danych latach przez wieś przebiegała granica. W roku 1807 podczas ustalania pokoju w Tylży Napoleon i Aleksander I powołali do życia państwo zwane Wolnym Miastem Gdańskiem (WMG). Granica tego tworu przebiegała w Koźlinach. Sama wieś sąsiadowała z Królestwem Pruskim. Stan taki istniał w latach 1807-1813, gdy po porażce wyprawy Napoleona na Rosję państewko wokół grodu nad Motławą zlikwidowano. Ponownie żuławska osada zaistniał na mapach Europu podczas obrad Traktatu Wersalskiego. Wówczas powrócono do pomysłu reaktywacji WMG. W 100. artykule traktatu opisano przebieg granicy. Wymieniono wówczas Koźliny w których ulokowano punkt graniczny. Działał on przez cała dobę w latach 1920-1939. Wybuch II wojny światowej doprowadził do likwidacji WMG. Warto kultywować pamięć o dawnym okresie w których Koźliny istniały na mapach Europy jako punkt graniczy.

Tomasz Jagielski