W dniu 26 kwietnia 2016 r. Radni Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb uczestniczyli w I Kongresie Młodzieżowych Rad Pomorza. Spotkanie młodych rajców z województwa pomorskiego odbyło się w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. W panelach dyskusyjnych młodzież dzieliła się własnymi doświadczeniami, pomysłami i planami dotyczącymi funkcjonowania MRG. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Kwidzynia, Sztumu, Dzierzgonia, Olsztynka, Kolbud, Gdańska i Suchego Dębu. Kongres był również okazją do integracji młodych radnych z Pomorza, a zawarte znajomości i kontakty będą procentować w przyszłości.

     Uczestnikami I Kongresu Młodzieżowych Rad Pomorza z Suchego Dębu byli: Dubiella Tomasz, Dziedzic Martyna, Heinrich Patrycja, Kasińska Weronika, Kowalczyk Daria, Krygier Dawid, Leśkiewicz Dawid, Nazimek Marcelina, Okrój Hanna, Pawłowicz Jan, Zabadała Michał.

Opiekunami młodych radnych byli: Dymarkowski Przemysław i Jagielski Tomasz.