W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się I Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb. Młodzi radni wybrani w wyborach przez swoich kolegów i koleżanki pierwszy raz spotkali się na wspólnych obradach. Kasińska Weronika uczennica klasy 3 Gimnazjum w Zespole Szkół w Suchym Dębie powitała wszystkich zebranych i rozpoczęła obrady. Wśród zaproszonych gości byli: Jan Heś Przewodniczący Rady Gminy Suchy Dąb, Barbara Kamińska wójt gminy Suchy Dąb, Katarzyna Górska z-ca wójta gminy Suchy Dąb, Aleksandra Matusz Sekretarz gminy Suchy Dąb, Aleksandra Lewandowska dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie, Jerzy Wiśniewski dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach, radni, pracownicy Urzędu Gminy i goście.
Wszyscy zaproszeni goście pogratulowali wyboru i życzyli owocnych obrad młodym reprezentantom gminy Suchy Dąb.
Radni z Młodzieżowej Rady złożyli uroczyste ślubowanie w słowach:

Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zawsze zgodnie z prawem oraz w interesie młodzieży

Młodzi radni wybrali również swoich reprezentantów:
Heinrich Patrycja Przewodnicząca MRG,
Pawłowicz Jan Wiceprzewodniczący MRG,
Nazimek Marcelina Sekretarz MRG.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja w składzie:
Rzepecka Karolina – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej,
Bielewicz Kacper,
Zabadała Michał.

Młodzi radni pełni zapału i nowych pomysłów rozpoczęli pracę w nowej kadencji jako reprezentanci swoich kolegów i koleżanek.


Heinrich
Przewodnicząca
Heinrich Patrycja
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Pawłowicz
Wiceprzewodniczący
Pawłowicz Jan
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Nazimek
Sekretarz
Nazimek Marcelina
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Bielewicz
Bielewicz Kacper
SP w Koźlinach
Dubiella
Dubiella Tomasz
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Dziedzic
Dziedzic Martyna
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Kasińska
Kasińska Weronika
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Kołsut
Kołsut Marcel
SP w Koźlinach
Kowalczyk
Kowalczyk Daria
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Krygier
Krygier Dawid
ZS w Suchym Dębie
– Szkoła Podstawowa
Leśkiewicz
Leśkiewicz Dawid
ZS w Suchym Dębie
– Szkoła Podstawowa
Okrój
Okrój Hanna
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Rzepecka
Rzepecka Karolina
ZS w Suchym Dębie
– Gimnazjum
Solis
Solis Jakub
SP w Koźlinach
Zabadała
Zabadała Michał
ZS w Suchym Dębie
– Szkoła Podstawowa