W dniu 12 września 2020 roku odbył się I Zabytkowy Rajd Krajoznawczy. Była to wspaniała okazja dla uczestników oraz turystów, by poznać ziemię żuławską i jej zabytki, które kryją w sobie mnóstwo tajemnic. Nasza gmina może się pochwalić pięknymi zabytkami Żuław. Należą do nich  m in. zamek krzyżacki w Grabinach-Zameczku, dzwon barokowy z drugiej połowy XVIII wieku w Suchym Dębie, Kościół pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Krzywym Kole czy ruiny  gotyckiego kościoła w Steblewie.
Zwycięzcami Rajdu zostali miłośnicy Fiata 126p - ekipa nr 7, która zdobyła największą liczbę punktów. Na zakończenie rajdu, które odbyło się w Błotniku na Marinie, uczestnicy otrzymali upominki i podziękowania.
Henryka Król - Wójt Gminy Suchy Dąb pogratulowała wszystkim uczestnikom, jednocześnie zapraszając wszystkich do zwiedzania pięknych zakątków naszej małej ojczyzny.