W dniu 20 października 2016 roku odbyło się II Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb. Młodzi radni wybrani w wyborach przez swoich kolegów i koleżanki pierwszy raz spotkali się na wspólnych obradach. Patrycja Heinrich Przewodnicząca MRG Suchy Dąb powitała wszystkich zebranych i rozpoczęła obrady. Wśród zaproszonych gości byli: Dymarkowski Przemysław Radny Gminy Suchy Dąb, Kamińska Barbara wójt gminy Suchy Dąb, Kołsut Franciszek Radny Gminy Suchy Dąb, Lewandowska Aleksandra dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie, Piankowska Katarzyna nauczyciela w Szkole Podstawowej w Koźlinach, Ptach Sebastian zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Suchym Dębie, Watkowska Joanna Radna Gminy Suchy Dąb, Wiśniewski Jerzy dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach.

     Radni z Młodzieżowej Rady, którzy zostali wybrani 10 października w wyborach uzupełniających złożyli uroczyste ślubowanie w słowach:

Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zawsze zgodnie z prawem oraz w interesie młodzieży

     Młodzieżowa Rada Gminy Suchy Dąb wygrywając grant pt. „Z depresji na szczyt” pozyskała środki finansowe na wsparcie uzdolnionej i utalentowanej młodzieży z terenu gminy Suchy Dąb. Wszyscy uczniowie z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2015/2016, którzy kontynuują naukę na ternie gminy zostali uhonorowani. Otrzymali talon na zakupy do sieci sklepów sportowych. Podczas ceremonii wręczania Stypendiów Naukowych MRG Suchy Dąb towarzyszyli im rodzice, koledzy, koleżanki oraz nauczyciele.

     Stypendia naukowe MRG Suchy Dąb otrzymali: Adrjan Aniela, Dziedzic Martyna, Frąckowiak Maksymilian, Gdula Natalia, Heinrich Patrycja, Hinz Rozalia, Joffers Maxym, Kussauer Amelia, Łukaszewicz Zuzanna, Michalczyk Patrycja.

 

     Zachęcamy wszystkich do pracy i nauki, aby w przyszłości również otrzymać nagrodę za trud i wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy.

Młodzieżową Radę Gminy Suchy Dąb tworzą:

 

Heinrich Patrycja – Przewodnicząca MRG Suchy Dąb (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Pawłowicz Jan – Wiceprzewodniczący MRG Suchy Dąb (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Nazimek Marcelina – Sekretarz MRG Suchy Dąb (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Chęcińska Marta (ZS w Suchym Dębie – Szkoła Podstawowa),

Dziedzic Martyna (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Gurbiel Gabriela (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Kolberg Izabela (Szkoła Podstawowa w Koźlinach),

Kołodziej Julia (Szkoła Podstawowa w Koźlinach),

Komorowski Krystian (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Kozieł Martyna (ZS w Suchym Dębie – Szkoła Podstawowa),

Misztal Nikola (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Okrój Hanna (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum),

Rafalski Radosław (ZS w Suchym Dębie – Szkoła Podstawowa),

Robaczewski Piotr (Szkoła Podstawowa w Koźlinach),

Rzepecka Karolina (ZS w Suchym Dębie – Gimnazjum).