Na drugiej w tej kadencji Sesji Rady Gminy Suchy Dąb, w dniu 8 grudnia 2014 r. po wręczeniu zaświadczenia przez Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na wójta, Pani Barbara Kamińska złożyła wobec Rady Gminy ślubowanie: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.
Po złożeniu ślubowania Pani Wójt w krótkim wystąpieniu podziękowała za wybór i zaufanie mieszkańców.

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb.
W pierwszej kolejności pragnę podziękować Mieszkańcom Gminy za zaufanie, którym mnie obdarzyli, wybierając mnie na stanowisko Wójta Gminy na drugą kadencję. Jest to dla mnie oznaka aprobaty dla moich dotychczasowych wysiłków. Poparcie, które wyrazili Mieszkańcy w wyborach, to jednocześnie olbrzymia odpowiedzialność, aby sprostać oczekiwaniom zarówno tych, którzy z uznaniem odbierają moje działania, jak i tych, którzy oczekują szybszych, dalej idących zmian.
Gmina Suchy Dąb to duże wyzwanie dla zarządcy, który musi mierzyć się na co dzień z licznymi problemami, w głównej mierze wynikającymi z uwarunkowań ekonomicznych. Rolniczy charakter Gminy, stosunkowo niewielka liczba mieszkańców i ograniczone źródła przychodu poważnie utrudniają jakiekolwiek procesy inwestycyjne. Dlatego też, wspólnie z pracownikami urzędu, nieustannie poszukujemy i skutecznie pozyskujemy dodatkowe środki, bez których Gmina nie mogłaby się rozwijać. W poprzedniej kadencji udało się uzyskać dodatkowe dofinansowanie w kwocie aż 11.396.814 złotych UE oraz z innych źródeł kwotę ok. 2 mln. To dzięki tym środkom i naszej wytężonej pracy możliwe stało się zrealizowanie kluczowych dla Gminy inwestycji.
Po pierwsze, wykonano 18 km kanalizacji, z której korzysta już około 1125 mieszkańców tj. blisko 30% mieszkańców Gminy. Przy Zespole Szkół w Suchym Dębie zrealizowany został kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Ponadto, następuje rozbudowa CARITAS w Krzywym Kole, wykonano też siłownię zewnętrzną, plac dębowy, chodniki Koźlinach i Krzywym Kole, drogę transportu rolnego oraz wiele innych, pomniejszych inwestycji, które na co dzień ułatwiają życie Mieszkańców Gminy i integrują naszą społeczność.
Gmina odniosła również olbrzymi sukces w zakresie pozyskiwania nieruchomości. W 2014 roku wywalczyliśmy pozytywne decyzje potwierdzające nabycie przez Gminę łącznie 170 ha nieruchomości, które posłużą pozyskaniu dodatkowych środków finansowych do budżetu Gminy. Walka o te nieruchomości nie była prosta z uwagi na zawikłany stan prawny, dlatego też pozyskanie tak znacznego majątku stanowi ogromne osiągnięcie. Ponadto, udało mi się pozyskać działkę o pow. 0,4609 ha pod rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz 1,4721 ha pod drogę.
W obecnej kadencji chcę skupić się na dalszym rozwoju Gminy. Na tą chwilę największym zadaniem będzie wykonanie drugiego etapu kanalizacji w Grabinach-Zameczku. Długość sieci w ramach tego etapu wyniesie około 11 km. Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę.
Planowana jest również rozbudowa mocno już wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie, kontynuacja budowy i rozbudowy sieci wodociągowych oraz budowa chodników w kolejnych miejscowościach (Grabiny-Zameczek, Osice, Suchy Dąb wewnątrz wsi). Inwestycje te bezsprzecznie przyczynią się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gmina planuje również zakup wozu bojowego dla OSP w Suchy Dębie, który jest w krajowym systemie ratownictwa.
Chciałabym też ożywić Gminę poprawiając estetykę miejscowości i zwiększając ruch turystyczny, co stworzy nowe miejsca pracy i przysporzy dodatkowych dochodów mieszkańcom. W planach są szlaki rowerowe (między innymi trasa rowerowa R-9 Wiślany szlak rowerowy) oraz włączenie Gminy do udziału w projekcie kajakiem przez pomorze.
Drugą, niezwykle istotną dla mnie kwestią jest integracja naszej lokalnej społeczności. Nie chcę, aby ktokolwiek, niezależnie od wieku czy wykształcenia, czuł się w jakikolwiek sposób odizolowany. Dlatego też z radością patrzę na młodzież, która po godzinach szkolnych korzysta z Orlika. Cieszy mnie też niezmiernie widok naszych seniorów, którzy aktywnie uczestniczyli w zorganizowanym przez Gminę kursie obsługi komputera i korzystania
z Internetu. Moim marzeniem jest, abyśmy stworzyli silną, lokalną społeczność, dumną ze swoich korzeni i odważnie patrzącą w przyszłość.

Wójt Gminy Suchy Dąb

{!jomcomment}