150 delegatów z całego województwa pomorskiego spotkało się w Gniewinie na III Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Gościem specjalnym był wicepremier Waldemar Pawlak, który jest jednocześnie prezesem Zarządu Głównego tej organizacji.

W sobotę 24 marca do Gniewina zjechała spora liczba gości z całego Pomorza i nie tylko. Spotkali się w sali widowiskowo - sportowej, gdzie odbył się III Wojewódzki Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przybyło na niego 150 delegatów spośród ponad 30-tysięcznej rzeszy strażaków - ochotników województwa pomorskiego. Wśród znamienitych gości był m. in. wicepremier Waldemar Pawlak, będący jednocześnie prezesem Zarządu Głównego OSP, senator Roman Zaborowski, wiceminister Kazimierz Plocke, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Andrzej Rószkowski.

Strażacy z Gminy Suchy Dąb zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi we władzach wojewódzkich OSP oraz u Premiera Waldemara Pawlaka. Prezes Osp w Suchym Dębie Jarosław Dutkowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nadal będzie zasiadał we władzach Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP.

Dodajmy, że  województwie pomorskim działa 18 oddziałów powiatowych i 104 oddziały gminne Związku OSP RP. Pomorskie jednostki OSP, a jest ich 666, z czego 199 działa w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, dysponują 884 samochodami bojowymi.