29 kwietnia do sali wiejskiej w Koźlinach przybyły Panie działające w Kołach Gospodyń Wiejskich w naszej Gminie. Zebrała się pokaźna liczba, bo około 75 Pań zaszczyciło III zjazd KGW. Oprócz członkiń przybyli zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminy Barbara Kamińska, Sołtys Koźlin Antoni Ciunowicz, Dyrektor Szkoły wKoźlinach Jerzy Wiśniewski, Proboszcz Parafii Koźliny Ks. Krzysztof Zdrojewski, Prezes WZKiOR Józef Piotr Hałuszczak, Emilia i Roman Grzyb – LGD Trzy Krajobrazy, Elżbieta Chajewska – Pylińska reprezentująca PODR w Gdańsku, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Pszczółkach Marzena Gołyńska – Stelmach, Dyrektor CARITAS w Krzywym Kole Elżbieta Kacynel – Rendzio oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z sąsiednich gmin.

W imieniu Gospodyń z Koźlin, przybyłych witała przewodnicząca Koła, Jolanta Paściak wraz z koleżankami. Spotkanie rozpoczęła słowami "Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da". Stwierdzenie to jest bardzo trafne, ponieważ to właśnie my kobiety, mimo, że mieszkamy na wsi, postanowiłyśmy, że nie będziemy siedziały bezczynnie w domach. I nie jest to decyzja podjęta dziś czy wczoraj. Od wielu lat kobiety na wsiach zrzeszają się i działają w Kołach Gospodyń Wiejskich w myśl zasady, że wzajemna pomoc i wspólna praca zbliża ludzi do siebie i ich jednoczy.

Po przemówieniu, głos zabrała Pani Wójt Barbara Kamińska, podziękowała wszystkim Kołom z terenu Gminy za działalność i wręczyła piękne bukiety, zawierające atrybuty niezbędne w kuchni każdej gospodyni. Następnie głos zabrali niektórzy z gości. Wszystkie Koła otrzymały kalendarze i foldery od Pań z Gminy Kolbudy, gdzie jest realizowany Projekt Urodzajnia.

Gospodynie, aby uatrakcyjnić zjazd przygotowały dla uczestniczek konkursy. Panie zmierzyły się wnastępujących konkurencjach:

  1. "Rzut moherowym beretem" – I miejsce KGW Suchy Dąb.
  2. "Wiązanie krawata" – I miejsce KGW Suchy Dąb.
  3. "Taniec z gwiazdami" – I miejsce KGW Koźliny.

Uczestniczki zaangażowały się także w akcję "Co lubimy, polecamy innym" – polegającą na wymianie doświadczeń kulinarnych. Punktem kulminacyjnym III zjazdu KGW były wybory MISS KGW. Ten zaszczytny tytuł otrzymała Pani Izabela Radzymirska z KGW Osice. GRATULUJEMY!!!

KGW Koźliny pragnie serdecznie podziękować Bankowi Spółdzielczemu w Pszczółkach za wsparcie finansowe, bez którego nie udałoby się zorganizować tak wspaniałej integracji. Przewodnicząca KGW Koźliny dziękuje także wszystkim członkiniom Koła za wkład włożony w przygotowanie i oprawę całej imprezy. A wszystkim przybyłym Paniom i gościom należą się podziękowania za wspólną, fantastyczną zabawę!!!

Gospodynie