Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – informuje, że stan wody Wisły przez cały okres zagrożenia powodziowego  wykazuje tendencję spadkową.
Dla orientacji podajemy Państwu poziom Wisły w Tczewie z kilku kolejnych dni :
Stan ostrzegawczy wynosi 700 cm                Stan alarmowy wynosi   820 cm

25.05.2010  - 1038 cm, 1035 cm
26.05.2010  - 1023 cm,  1020 cm, 1015 cm, 1008 cm
27.05.2010  - 1005 cm,
28.05.2010  - 1004 cm, 1001 cm, 994 cm, 987cm, 983cm, 978 cm
29.05.2010  -  971 cm, 967 cm, 963 cm, 952 cm

Poziom wody Wisły nadal znajduje się powyżej stanu alarmowego. W związku z tym  obowiązuje do odwołania zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe i międzywale na terenie województwa pomorskiego. Zakaz nie dotyczy służb do tego upoważnionych.
Nadal trwa do odwołania całodobowy dyżur w Urzędzie Gminy.
Wszystkie podane nr telefonów są aktualne.

Wójt Gminy
Sławomir Kaźmierski