Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku -  na podst. art. 17 ust.5  ustawy   z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190) -


organizuję  pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie  

w dniu 11 października 2010 roku (poniedziałek)
o godz. 14.30  w sali obrad tut. Urzędu

Obecność Członków Komisji na posiedzeniach jest obowiązkowa.

Wójt Gminy      
/-/ Sławomir Kaźmierski

Program posiedzenia:

1)    Przedstawienie Członków Komisji,
2)    Wybór Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej (podjęcie uchwały),
3)    Wybór Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej (podjęcie uchwały),
4)    Omówienie zadań i trybu pracy a także uprawnień i obowiązków osób wchodzących w skład Komisji (podjęcie uchwały).


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie powołanej postanowieniem  Nr 12/10 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdańsku  z dnia 7 października 2010 roku :

1.    Grażyna Holender zam. Steblewo
2.    Agnieszka Jolanta Księżak zam. Suchy Dąb
3.    Halina Kuta-Król zam. Grabiny-Zameczek
4.    Danuta Krefta zam. Ostrowite
5.    Katarzyna Barbara Dutkowska zam. Suchy Dąb
6.    Iwona Woźniak zam. Suchy Dąb
7.    Renata Karolina Malinowska zam. Suchy Dąb