UP

Informujemy, że zajęcia w  Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego (OWP) z terenu gminy zostają zawieszone do 10 kwietnia br. zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Kierownik projektu