Załącznik Nr 6a
do regulaminu naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


 na stanowisko urzędnicze
.................................................

ds. budownictwa i inwestycji

…………………………………………………………………..
/nazwa stanowiska pracy/Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.


Uzasadnienie:

Wójt Gminy Suchy Dąb w dniu 02.10.2008 ogłosił nabór na w/w stanowisko pracy, wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.Suchy Dąb, dnia 2008-10-17
Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Sławomir Kaźmierski

 

 {!jomcomment}