Załącznik Nr 6
do regulaminu naboru
na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie

 

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORUna stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa i inwestycji
…………………………………………………………………..

nazwa stanowiska pracyUrząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Andrzej Barchan z Grabiny-Zameczek.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wymagania pracodawcy dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku pracy.

 

 2008-11-14
/-/Wójt Gminy Suchy Dąb
Sławomir Kaźmierski

 

 

{!jomcomment}