INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko urzędnicze
ds. oświatowych 1/2 etatu
…………………………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został Pan Zbigniew Jankowski z Suchego Dębu.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

 

 

 2011-09-28
/-/Wójt Gminy
Barbara Kamińska

 

 

{!jomcomment}