Aktualizacja: 
Uwaga! Wnioski będą przyjmowane do 12 grudnia 2022 r.
W przypadku niedokonania zakupu paliwa stałego albo dokonania zakupu w mniejszej ilości niż 1500 kg, niewykorzystana ilość paliwa stałego zostanie przeniesiona na rok 2023.
Można płacić kartą w Urzędzie Gminy.

 

1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa można złożyć:

  1. w formie tradycyjnej - papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17, 83-022 Suchy Dąb,
  2. w formie elektronicznej – przez skrzynkę internetową na ePUAP.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku płatność za zakup preferencyjnego paliwa stałego będzie możliwa w trzech formach:

  1. gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego na podany poniżej numer konta,
  2. przelewem na numer konta podany poniżej, w tytule wpisując IMIĘ i NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz ADRES ZAMIESZKANIA,
  3. kartą płatniczą w Urzędzie Gminy.

Urząd Gminy Suchy Dąb prowadzi wyodrębnione konto bankowe przeznaczone do wpłat za zakup preferencyjny paliwa stałego.

Numer konta do wpłat 95 8337 0001 0000 1690 2000 0430

3. Uprawniony do dystrybucji paliwa stałego dostępnego dla gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego jest podmiot prowadzący działalność na terenie Gminy Suchy Dąb:

WĘGLOBUD
ul. Sportowa 41B
83-022 Suchy Dąb

4. Osoba uprawniona po otrzymaniu potwierdzenia z Urzędu Gminy o dokonaniu zapłaty będzie mogła udać się na skład w celu odbioru towaru.

5. Upoważniony do sprzedaży podmiot, po weryfikacji przedstawionych dokumentów wyda zakupione paliwo stałe.

Pobierz WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (wersja 13.12.2022)

 

Potrzebujesz pomocy?
Wpisz nr tel. i Wyślij
Zadzwonimy
Wpisz swój nr telefonu


Zachęcamy Państwa do obejrzenia nagrania z XLIX Sesji Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 29 listopada 2022 r. (od 3 minuty)