W dniu 25.06.2019 r. Pani Krystyna Malinowska i Pan Henryk Malinowski, wieloletni mieszkańcy Suchego Dębu obchodzili 90 urodziny. Pani Krystyna urodziła się 6 czerwca a Pan Henryk 25 czerwca. Małżonków z okazji tak wyjątkowych urodzin odwiedziła Wójt Gminy Suchy Dąb Pani Henryka Król, składając w imieniu społeczności gminnej najserdeczniejsze życzenia, wręczając kwiaty list gratulacyjny i upominek.

Państwo Malinowscy w 1945 roku przybyli ze swoimi rodzinami na ziemie odzyskane z Kielecczyzny, poznali się i osiedlili w Suchym Dębie. Ślub zawarli w 1951 r. Wychowali troje dzieci. Pani Krystyna zajmowała się domem oraz aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich. Pan Henryk przez 42 lata pracował jako doręczyciel pocztowy, otrzymał wiele wyróżnień za ofiarną pracę w resorcie łączności. Działał również w OSP za co otrzymał złoty medal honorowy. W lipcu obchodzić będą 68 rocznicę ślubu. Oboje cieszą się dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Doczekali się 8 wnucząt oraz 8 prawnucząt.

Gratulujemy Państwu tak zacnego wieku, życzymy kolejnych pięknych rocznic, w jak najlepszym zdrowiu szczęściu i radości.