2011-10-27  Informacja - brak wody w Krzywym Kole i Koźlinach
herb_100x100 Wójt Gminy informuje o braku dostawy wody ze wzglęgu na konserwacje sieci energetycznej przeprowadzanej przez zakład energetyczny w miejscowościach Krzywe Koło i Koźliny do godz. 14:30.