2011-07-15 10% rabatu na studia w GWSH
gwsh

Na podstawie porozumienia Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną studenci mogą ubiegać się o 10% bonifikatę w opłacie za czesne przez cały okres studiów na tej uczelni. 

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej GWSH znajdą Państwo na stronie www.gwsh.gda.pl