2022-03-11 11 marca 2022 r. Urząd Gminy oraz GOPS czynne do 12:30
herb_100x100

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb nr SOA.0050.79.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.