2020-02-03 Zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2020 r. (02.03.2020)
HERB

paliwo

Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król
Informuje, że od 3 lutego do 2 marca 2020 r. przyjmowane będą wnioski
o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2020 r.

 • Faktury VAT datowane od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
  CN 27101943 - 27101948
  ,
  CN 27102011 - 27102019,
  CN 382600
 • limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
  100 zł na ha użytków rolnych
    30 zł na DJP   
 • Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu dla wniosków złożonych w pierwszym terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

UWAGA!
1. Obowiązują nowe druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego (pobierz)
2. Obowiązuje informacja o liczbie DJP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pobierz)
3. Do wniosku należy dołączyć:
- oryginały faktur i umów dzierżaw (do zwrotu po potwierdzeniu przez Urząd Gminy),
- kopie faktur i umów dzierżaw
4. Składanie wniosków w pok. nr 4.

Wójt

Henryka Król