2021-05-13 Wójt Gminy Suchy Dąb odwołuje konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie, ul. Sportowa 11
herb_100x100

Zarządzenie Nr ZOŚ.0050.35.2021 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie.