2021-07-29 Zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2021 r. (31.08.2021)
herb_100x100

paliwo

Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król Informuje, że od 2 do 31 sierpnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2021 r.

 • Faktury VAT datowane od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
  CN 27101943 - 27101948
  ,
  CN 27102011 - 27102019,
  CN 382600
 • limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:
  100 zł na ha użytków rolnych
    30 zł na DJP   
 • Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w II półroczu dla wniosków złożonych w drugim terminie od 1 do 29 października 2021 r.

UWAGA!
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (pobierz)
     a) Oświadczenie o pomocy publicznej i PKD gospodarstwa (pobierz)
2. Obowiązuje informacja o liczbie DJP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pobierz)
3. Do wniosku należy dołączyć:
- oryginały faktur i umów dzierżaw (do zwrotu po potwierdzeniu przez Urząd Gminy),
- kopie faktur i umów dzierżaw
4. Składanie wniosków w pok. nr 4.
5. Klauzula informacyjna (pobierz)

Wójt

Henryka Król