2021-08-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej na terenie gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - ZP.271.04.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.04.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.04.2021