2021-08-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Suchy Dąb do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Dąb i placówek specjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Suchy Dąb oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania w okresie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. - ZP.271.06.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.06.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.06.2021