2021-08-17 Czekamy na Państwa zgłoszenia w celu nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Suchy Dąb” oraz „Zasłużony Obywatel Gminy Suchy Dąb”
herb_100x100

Mając na celu szczególne uhonorowanie osób fizycznych, osób prawych i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które całokształtem w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Gminy Suchy Dąb w działalności gospodarczej, społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, sportu, nauki, sztuki i każdej innej, Rada Gminy może nadać tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Suchy Dąb” lub tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Suchy Dąb”.

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie Urzędu Gminy do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00.

Przejdź do regulaminu nadawania tytułów