2021-08-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywe Koło - ZP.271.05.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.05.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.05.2021