2021-09-29 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SEKRETARZ SZKOŁY
SP SD

Zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły w wymiarze 1 etatu. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin dziennie.

Pobierz treść ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy: SEKRETARZ SZKOŁY