2021-11-30 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku - „Budowa sieci gazowej na terenie działek nr 109 i 112/3 w Krzywym Kole” (GD.ZUZ.3.4210.377.2021.PU)
Wody Polskie

Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.377.2021.PU „Budowa sieci gazowej na terenie działek nr 109 i 112/3 w Krzywym KolePobierz zawiadomienie GD.ZUZ.3.4210.377.2021.PU