2021-11-30 OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku - „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock...” (GD.RUZ.4210.201.3.2021.AP)
Wody Polskie

Obwieszczenie GD.RUZ.4210.201.3.2021.AP „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock...Pobierz zawiadomienie GD.RUZ.4210.201.3.2021.AP