2021-12-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa - Kompleksowa usługa polegająca na dostawie energii elektrycznej oraz utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego i oświetlenia miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Suchy Dąb w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. - ZP.271.12.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.12.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.12.2021