2022-02-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości zamieszkałych przez okres 21 miesięcy tj. od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - ZP.271.01.2022
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.01.2022
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.01.2022