2022-02-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa fragmentu ulicy Sportowej w miejscowości Suchy Dąb - ZP.271.02.2022
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.02.2022
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.02.2022