2022-03-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Sportowej w Suchym Dębie - ZP.271.03.2022
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.03.2022
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.03.2022