2022-03-04 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Aleksandra Mazurek zamieszkała w Straszynie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

Wójt
Henryka Król