2022-03-28 XIX Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 2022
KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Gdańsku,  wzorem lat ubiegłych, działając w ramach popularyzacji wiedzy na temat zasad zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym organizuje XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy mogą zgłaszać się do Placówek Terenowych KRUS, gdzie otrzymają niezbędne informacje o konkursie. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym. Na każdym etapie konkursy przewidziano nagrody dla laureatów.

22.04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem internetowym:
Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (krus.gov.pl)