2022-04-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Suchym Dębie - ZP.271.07.2022
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.07.2022
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.07.2022