2022-04-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo - ZP.271.08.2022
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.08.2022
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.08.2022