2022-05-11 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 23.05.2022 r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie”.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Suchy Dąb).

Pobierz treść ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie