2022-06-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (ZP.271.11.2022)
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.11.2022
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia postępowania: ZP.271.11.2022