2021-12-21 24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy oraz GOPS w Suchym Dębie będzie nieczynny
herb_100x100

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb nr SSE.0050.82.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.