2022-01-05 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy oraz GOPS w Suchym Dębie będzie nieczynny
herb_100x100

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb nr SOA.0050.79.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.