2014-02-13 Agencja Rynku Rolnego uruchomiła aplikację eWnioski
arr Agencja Rynku Rolnego pod adresem https://e-wnioski.arr.gov.pl uruchomiła aplikację eWnioski, która umożliwia składanie wniosków/deklaracji w postaci elektronicznej.

W serwisie eWnioski do identyfikacji osoby składającej wniosek wykorzystywany jest podpis elektroniczny. Przedsiębiorca posługujący się bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym może za pośrednictwem aplikacji wybrać, wypełnić, podpisać i wysłać do Agencji Rynku Rolnego interesujący go formularz. Po dostarczeniu dokumentu, za pośrednictwem serwisu eWnioski wydawane jest przedsiębiorcy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem złożenia dokumentu w Agencji Rynku Rolnego w formie elektronicznej.

Zapraszamy do korzystania z aplikacjiwięcej