2015-05-18 Agencja wkrótce rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie
arimr Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie. Pomoc będzie udzielana w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Oprócz rolników mogą się o nią ubiegać także jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski o taką pomoc należy składać w biurach powiatowych ARiMR od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. Ogłoszenie Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa w tej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości 15 maja na portalu internetowym ARiMR, w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz w siedzibach Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych. więcej