2014-09-12 Akcja przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2014"
psg

Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.Oddział w Gdańsku informuje, że w dniach 21-24 października 2014 na terenie gminy Suchy Dąb przeprowadzona zostaje akcja przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2014", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.
Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o.  oddział w Gdańsku. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.
Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.