2021-10-25 Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2021” (26-28.10.2021)
PSG

Uprzejmie informuję, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi w dniach 26-28 października 2021 roku na terenie m.in. gminy Suchy Dąb akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2021”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Służby Pogotowania Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Jednocześnie nadmieniam, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.