Alert RCB

"UWAGA! 19.04 na terenie kraju odbędą się ćwiczenia służb. Działania antyterrorystyczne i pościgowe, możliwe utrudnienia w ruchu, stosuj się do poleceń."

Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie części 8 województw.